The life and death of Richard iii
Production
2014 Experimental Theater, Taipei National University of the Arts
2015 Taiwan International Festival of Arts, National Theater, Taipei
Picture of work
Playwright: William Shakespeare
Director: Wang Chia-ming
Producer: Yukio Nitta
Cast: Fa, Wang Shih-chun, Daniel Wang, Chu An-ru, Chu Chia-i, Tom Chou, Zoe Zhou, Tsuei Tai-hao, Winnie Chang, May Mei, Peng Hao-chin, Huang Kai-lin, Chao Yi-lan, Tsai Hsuan-yen, Cheng Yin-chen, Hsieh Ying-hsuan
Costume Designer: Chin Ping-ping
Lighting Designer: Tsao An-huei
Music Designer: Blaire Ko
Video Designer: Ray Sun
Video Associate: Cheng Yuan Wang